سؤال جالب متهم پرونده “گروه عظام” از قاضی صلواتی

متهم پرونده عباس ایروانی گفت: چگونه می‌توان پذیرفت که گروه عظام، ١٨ سال مبادرت به واردات کالا کرده و حال همه کالا‌های ترخیص شده مشمول کالا‌های قاچاق شوند! بنده در کدام یک از اظهارنامه‌ها، نقش داشتم و اساساً، من چه کاری باید انجام می‌دادم که نکردم؟!

جلسه رسیدگی به پرونده عباس ایروانی، رئیس گروه عظام در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

در ابتدای جلسه، قاضی صلواتی ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن هفته قوه قضاییه و تفهیم مواد ٣٥٤ و ٣٥٨ قانون آیین دادرسی کیفری، از متهم مرادعلی کرم‌نیا خواست در جایگاه قرار گیرد تا در برابر اتهامات وارده از خود دفاع کند.

متهم کرم‌نیا در معرفی خود گفت: کارمند گمرک ایران بودم و ٢٥ سال سابقه کار دارم؛ در کیفرخواست، قاچاق گروه عظام به کم‌اظهاری در تعداد کالا‌های وارداتی مستند شده است در حالی که برای این موارد هیچگونه سندی وجود ندارد؛ به لحاظ تخصصی بودن امر صادرات و واردات امور گمرکی، تعابیر خاصی در قوانین وجود دارد.

این متهم درباره کم‌اظهاری در تعداد کالا‌های وارداتی تا سال ٩٥ گفت: تاکنون هیچ مستندی در کم‌اظهاری گروه عظام ارائه نشده و حال سؤال این است که آیا در تمام اظهارنامه‌های شرکت تا سال ٩٥ کم‌اظهاری وجود داشته است؟ چه ادله‌ای برای اثبات آن وجود دارد؟ همچنین در مورد ادعای کم‌اظهاری به ویژه در مورد مواردی که امحا شده است، چه مستندی قابل ارائه است؟

کرم‌نیا اضافه کرد: معلوم نیست اظهارنامه مالیاتی بین سال‌های 80 تا ٩٧ توسط کدام مرجع تخصصی بررسی شده است؛ مگر کالا‌های وارداتی گروه عظام در این سال‌ها موجود است که بتوان کم‌اظهاری در آن را ثابت کرد؟

وی ادامه داد: در کیفرخواست، ارائه اسناد خلاف واقع از سوی شرکت عظام اعلام شده است در حالی که این موضوع نیاز به کار کارشناسی دارد؛ تعریف اسناد خلاف واقع در قانون گمرک و قانون قاچاق کالا و ارز مشخص است و چنانچه اسناد جعل توسط صاحب کالا به گمرک ارائه شود، گمرک چه ابزاری برای تشخیص آن دارد؟ مگر آنکه گزارشی از قبل به گمرک داده باشند.

این متهم درباره استفاده از اسناد خلاف واقع افزود: در تعریف این موضوع نوع جنس، تعداد و وزن اشاره شده است و صرف اختلاف در وزن و تعداد منجر به تحقق قاچاق نمی‌شود.

وی بیان کرد: همه کالا‌های گروه عظام، قطعات خوروی گازسوز نبوده است و تنها یک مورد اخیر به سایر موارد تسری پیدا کرده است و اگر بررسی شود مشخص خواهد شد که چه تعداد کالا و قطعات گازسوز بوده است؛ در این پرونده به فرض اگر تخلفی هم صورت گرفته باشد کسی متعرض ارزیابان و کارشناسانی که در ارزیابی کالا دخالت داشته اند، نشده است.

متهم کرم‌نیا گفت: چگونه می‌توان پذیرفت که گروه عظام، ١٨ سال مبادرت به واردات کالا کرده و حال همه کالا‌های ترخیص شده مشمول کالا‌های قاچاق شوند! بنده در کدام یک از اظهارنامه‌ها، نقش داشتم و اساساً وفق مقررات، من چه کاری باید انجام می‌دادم که نکردم؟ هیچ یک از مدیران و کارمندان گمرک در ارتکاب بزه جعل با خبر نبودند و هیچگونه اهرمی برای شناسایی نداشتند تا بتوانند ثابت کنند اسناد ضمیمه اظهارنامه‌ها جعل بوده است.