قاضی صلواتی از یک وکیل دادگستری شکایت کرد

قاضی صلواتی از یک وکیل دادگستری شکایت کرد

تهران- ایرنا- قاضی ابوالقاسم صلواتی رئیس شعبه 15 دادگاه انقلاب از سیدمحمود علیزاده طباطبایی وکیل دادگستری به دادسرای انتظامی وکلا شکایت کرد.

سید محمود علیزاده طباطبایی روز دوشنبه با اعلام این خبر به خبرنگار قضایی ایرنا گفت: قاضی صلواتی به اتهام نشر اکاذیب از من به دادسرای انتظامی وکلا شکایت کرده و دادسرا شکایت را ابلاغ کرده تا پاسخ خود را نسبت به شکایت مطروحه اعلام کنم.
وی اضافه کرد: این شکایت به دنبال شکایت قبلی من از قاضی صلواتی به دفتر حقوق شهروندی دادگستری استان تهران صورت گرفت و قاضی صلواتی در این شکایت مدعی شده هیچ گاه از متهمان پرونده ترور «ملا تینا» نخواسته وکیل خود را تغییر دهند و اظهارات من نشر اکاذیب بوده است.
این وکیل دادگستری درباره نتیجه شکایت مطرح شده در دفتر حقوق شهروندی هم گفت: دفتر حقوق شهروندی دادگستری تهران به دنبال شکایتی که از قاضی صلواتی به خاطر اقدام غیرقانونی کردیم، از او استعلام کرده و رئیس شعبه 15 دادگاه هم پاسخ داده علت عدم رسیدگی به پرونده متهمان ترور «ملا تینا» مشخص نشدن نتیجه بخشی از پرونده در دیوان عالی کشور بوده و هیچ گاه از ورود وکیل به شعبه ممانعت به عمل نیاورده است.
به گزارش ایرنا، علیزاده طباطبایی پیشتر از شکایت از قاضی صلواتی به دفتر حقوق شهروندی دادگستری خبر داده و گفته بود: موکلانم مدعی هستند که قاضی صلواتی آنها را خواسته و گفته تا زمانی که وکیل خود را تغییر ندهید، دادگاه را برگزار نمی کنم.
متهمان این پرونده پیشتر به اتهام ترور امام جماعت مسجد خلفای راشدین مهاباد در شعبه 28 دادگاه انقلاب محاکمه و به اعدام محکوم شدند اما حکم صادره در شعبه 41 دیوان عالی کشور به ریاست قاضی رازینی نقض شد.
پرونده مزبور سال 95 برای رسیدگی در شعبه هم عرض به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع شد اما از آن زمان تاکنون، دادگاه نسبت به برگزاری جلسه رسیدگی اقدام نکرده و متهمان همچنان در زندان هستند.