ماه برکت بهار قرآن مبارک باد

ماه رمضان نهمین ماه قمری و ماه روزه اسلامى و ماه نزول قرآن است. در برخى روایات، رمضان از نام‌هاى خداوند متعال برشمرده شده است که حق تعالی در قرآن کریم به صراحت از آن نام برده و آن را گرامی داشته است.

امام سجاد (ع) در توصیف ماه مبارک رمضان می‌فرمایند: «سپاس خداى را که از جمله آن راه‌های هدایت، ماه خود، ماه رمضان را قرار داد، ماه روزه، ماه اسلام، ماه طهارت، ماه آزمایش، ماه قیام، ماهى که قرآن را در آن نازل کرد، براى هدایت مردم … و مشخص شدن حق از باطل.»

در تقویم هجری شمسی از روز دوشنبه ۱۶ اردیبهشت آغاز می‌شود که غالبا مسلمانان یکشنبه را به عنوان پیشواز ماه رمضان روزه می‌گیرند.

حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد.