۴۴ بنای غیرقانونی در حاجی آباد و امیرآباد بیرجند تخریب شد

احمد قاسمی در گفت وگو با میزان، از تخریب تعداد ۴۴ بنای غیر قانونی در امیرآباد و حاجی آباد بیرجند خبر داد و گفت: این تخریب‌ها، در راستای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغی و با مجوز و دستور دادستان استان، تخریب شد.

وی ادامه داد: پیرو بازدید‌های صورت گرفته از ساخت وساز‌های غیر مجاز، اخطار ۷۲ ساعته به افرادی که اقدام به ساخت وسازغیر مجاز کردند، داده شد.

معاون دادستان خراسان جنوبی بیان داشت: یکی از مشکلاتی که نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری و روستایی را تحت الشعاع قرار داده ساخت وساز‌های غیر مجاز میباشد و این ساخت وساز‌ها نوعی از تخلفات محسوب میشود.

احمد قاسمی گفت: ساخت و ساز‌های غیر مجاز، شکلی از تخلفات است که منجر به احداث بنا می‌گردد که بایست به حالت اولیه اعاده گردد و بهترین روش برای مقابله با ساخت و ساز‌های غیر مجاز اقدام به موقع دستگاه‌های متولی است و برخورد با متخلف بایستی با رعایت کامل عدالت وبدون هیچ گونه تفاوت گذاری صورت بگیرد.

قاسمی به متولیان دستگاه‌های ناظر بر ساخت و ساز‌ها هشدار داد: به هیچ عنوان از هیچ مدیریتی عذری پذیرفته نخواهد بود و باید به موقع وارد میدان شده و جلوی ساخت و ساز‌ها غیرقانونی را بگیرند تا از این به بعد شاهد وقوع چنین اتفاقاتی باشیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد:ارائه هرگونه خدمات از قبیل آب برق و گاز، چه در حوزه شهری وچه در حوزه روستایی به بنا‌های غیرمجازو غیر قانونی ممنوع است و مالکین هم موظف اند حداکثر ظرف ۱۰ روز نسبت به جمع آوری نخاله‌ها ومصالح موجود اقدام کنند در غیر این صورت برابر قانون اقدام خواهد شد.