اعطای مهلت یکماهه دستگاه قضایی قزوین به سازمان میراث فرهنگی برای اتمام مرمت یک بنای تاریخی

خبرگزاری میزان- رییس کل دادگستری استان قزوین با اعلام خبر اعطای مهلت یکماهه برای اتمام مرمت مسجد و مدرسه حیدریه به سازمان میراث فرهنگی قزوین اظهار داشت: در شهریور سال جاری جهت بررسی اتمام عملیات شخصا در محل حضور خواهم یافت.
خبرگزاری میزان– در حاشیه بازدید رییس کل دادگستری و دادستان عمومی و انقلاب قزوین از یکی از خبرگزاری های این استان یک فرد از رییس کل دادگستری استان تقاضا کرد به وضعیت مرمت بنای تاریخی مسجد و مدرسه حیدریه رسیدگی کند، چرا که عملیات بهسازی این بنا مدتی نسبتا طولانی را سپری که این طولانی شدن  در انجام عملیات، زمینه حضور برخی معتادین و بعضا اشرار را برای ارتکاب بزه و ناهنجاری در منطقه فراهم کرده است.
در ادامه رییس کل دادگستری استان و دادستان قزوین نیز بلافاصله این موضوع را پیگیری و با رییس سازمان میراث فرهنگی تماس گرفتند.
رییس سازمان میراث فرهنگی استان  نیز بیان داشت ظرف دو هفته آینده مرمت این بنا به اتمام خواهد رسید که رییس کل دادگستری ضمن اعطا مهلت یکماهه اعلام داشت مقارن ۱۹ شهریور سالجاری در محل مورد اشاره (مسجد و مدرسه حیدریه) جهت بررسی اتمام عملیات شخصا حضور خواهد یافت.