تیغ سانسور دولت بر آمارهای بانک مرکزی/ انتشار گزارش عملکرد بودجه هم متوقف شد

دولت در تازه‌ترین اقدام در راستای سانسور آماری، بانک مرکزی را از انتشار گزارش «مالی و بودجه» که به آمار عملکرد درآمدها و هزینه‌های بودجه عمومی اختصاص داشت، منع کرد

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بانک مرکزی طی دو دهه اخیر همواره در قالب گزارش گزیده آمارهای اقتصادی، گزارشی از عملکرد قانون بودجه را منتشر می کرد.

این گزارش شامل دو صفحه جداول آماری از درآمدهای مالیاتی، سایر درآمدها، درآمدهای نفتی و فرآورده‌های نفتی، واگذاری دارایی‌های مالی، هزینه های جاری به تفکیک ملی و استانی و در صفحه دوم جزئیات درآمدهای مالیاتی بود.

بانک مرکزی روز گذشته گزیده آمارهای اقتصادی ماه های دی، بهمن و اسفند را منتشر کرد اما در این گزارش، برای اولین بار پس از مدت‌ها خبری از آمارهای بخش مالی و بودجه که به آمار عملکرد بودجه (درآمدها و هزینه های دولت در قالب قانون بودجه) نبود.

پیگیری های خبرنگار ما حاکی است، به دلیل افزایش شکاف درآمدها و هزینه های دولت، دولت بانک مرکزی را از انتشار این گزارش منع کرده است. یکی از دلایل اتخاذ این تصمیم، گزارش های منتشر شده در رسانه های مختلف با استناد به آمارهای بخش مالی و بودجه گزارش گزیده آمارهای اقتصادی آذر ماه 97 بانک مرکزی، در بهمن ماه سال 97 بوده است.

بنابراین بعد از آنکه دولت بانک مرکزی را از انتشار گزارش تورم و در مرحله بعد از انتشار گزارش نماگرهای اقتصادی که رشد اقتصادی و بررسی تحولات بخش های مختلف اختصاص داشت، منع کرد، این بار در تازه ترین اقدام، دولت انتشار گزارش بخش مالی و بودجه را هم سانسور و از انتشار عمومی آن جلوگیری به عمل آورده است.