حقوق نیروهای شرکتی بانک ادغامی به بانک سپه منتقل شد

حقوق و مزایای نیروهای شرکتی یکی از بانکهای ادغامی به بانک سپه منتقل شده است.

به گزارش خبرنگار اخباربانک، روند ادغام ۵ بانک و موسسه وابسته به نیروهای مسلح در بانک سپه همچنان در جریان است.

پنج بانک و موسسه اعتباری کوثر، قوامین، مهر اقتصاد، انصار و حکمت ایرانیان به زودی در بانک سپه ادغام و فعالیت خود را ادامه خواهند داد.

این ادغام که یکی از بزرگ‌ترین ادغام های پس از انقلاب است، مرحله به مرحله انجام شده و ممکن است چند سالی زمان ببرد.

در همین خصوص گفته می‌شود حقوق و مزایای پرسنل شرکتی یکی از بانکهای ادغامی از ماه گذشته به بانک سپه منتقل شده است.

معمولاً پرسنل در شعب بانک‌ها و موسسات اعتباری به دو صورت استخدام شده و در حال فعالیت هستند.

در بسیاری از بانک‌ها و موسسات اعتباری، نیروهای نظافتی و تحصیلدار توسط شرکت‌های تابعه وابسته به بانک به استخدام شرکت در آمده و سپس در بانک مشغول به فعالیت می شوند.

انتقال حقوق کارکنان شرکتی بانکهای ادغامی به بانک سپه را می توان اولین قدم جدی برای ساماندهی نیروی انسانی بانک‌ها و موسسات اعتباری دانست.