غلبه بر مشکلات در سال ۹۸ با جنگ اقتصادی تمام عیار

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در یک جنگ اقتصادی تمام عیار با سیاستگذاری درست می‌توانیم بر مشکلات غلبه کنیم، گفت:سیاست‌های امسال بسیار تعیین کننده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر همتی با انتشار پیامی در فضای مجازی در خصوص چشم انداز وضعیت اقتصادی در سال پیش رو نوشت: سال ۹۸ را صاحب نظران از دو زاویه پیش بینی می‌کنند:

۱- تشدید مشکلات: تأثیر بیشتر تحریم‌های آمریکا- کاهش درآمدهای نفتی- تشدید تورم رکودی- هجوم نقدینگی – کاهش بیشتر رشد اقتصادی و…

۲- غلبه بر مشکلات: کند شدن تیغ تحریم‌ها- افزایش مبادلات با همسایگان و کشورهای دوست- کاهش قابل توجه واردات غیرضرور- رونق تولید ملی- افزایش صادرات غیرنفتی- کنترل بازار ارز- توان مهار نقدینگی و…

در یک جنگ اقتصادی تمام عیار و با علم بر توانایی‌ها، از زاویه دوم که زاویه مقاومت اقتصادی است با سیاستگذاری درست و هماهنگ می‌توانیم تلاش‌های دشمن را خنثی کنیم.

در سال ۹۷ نیز با القائات آمریکا در مقاطعی، چند صباحی فضای ناامیدی در کشور حاکم شد اما با سیاست‌ها و اقدامات درست، علیرغم تشدید مشکلات معیشتی مردم، برنامه اصلی آمریکا تا حدودی شکست خورد. از فردا با اولویت رسیدگی به هموطنان آسیب دیده از سیل، گام دوم را با قدرت برداریم. سیاست‌های امسال بسیار تعیین کننده است.