کاهش ۲۱ درصدی نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌شده

علی‌رغم افزایش 20 درصدی تعداد چک‌های مبادله‌شده در آبان 98 نسبت به آبان 97، تعداد چک‌های برگشتی نسبت به کل تعداد چک‌های مبادله‌شده در این دوره زمانی نسبت به مدت مشابه پارسال، 21 درصد کاهش پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، پس از راه اندازی سامانه چکاوک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه ۱۳۹۶، بانک مرکزی میزان چک های برگشتی در هر ماه را به طور منظم منتشر می‌کند. بررسی گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که تعداد چک های برگشتی در آبان ماه ۹۸ نسبت به رقم مشابه سال قبل با وجود افزایش چک های مبادله شده کاهش پیدا کرده است. مطابق این گزارش  در آبان ماه امسال بیش از۷.۶ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ۸۳۶ هزار میلیارد ریال  در کل کشور مبادله شده است. از این تعداد ۶.۹ میلیون فقره چک به ارزشی بالغ بر ۷۳۵ هزار میلیارد ریال وصول گردیده است.

از طرف دیگر، از کل چک های مبادله شده در آبان ماه 98 از نظر تعداد چک‌ها تنها 9 درصد و از نظر مبلغ نیز 12 درصد برگشتی وجود دارد. این در حالی است که در مدت مشابه پارسال از 6.3 میلیون فقره چک مبادله شده، 869 هزار فقره چک یعنی 10.2 درصد از کل چک های مبادله شده برگشت خورده است. کاهش تعدادچک های برگشتی نسبت به مدت مشابه پارسال در حالی است که تعداد کل چک های مبادله شده در آبان 98 بیش از 20 درصد نسبت به آبان 97 با افزایش روبرو بوده است.

به گزارش فارس، قانون جدید چک در پاییز 97 در مجلس به تصویب رسید و برخی از بندهای آن در همان زمان اجرایی شد. از جمله این مفاد میتوان به ثبت سوء اثر برای صادرکنندگان چک‌های برگشتی در سامانه صیاد بانک مرکزی که البته از قبل نیز زمینه های آن فراهم شده بود، اشاره کرد. کارشناسان معتقد هستند که اگر این قانون به طور کامل اجرا شود میتواند، تعداد چک های برگشتی را بیش از این ارقام کاهش داده و نیز به رونق یافتن کسب و کار و کاهش پرونده های دستگاه قضائی کمک نماید.