کاهش ساعت کار بانک‌های دولتی

شورای هماهنگی بانک‌های دولتی اعلام کرد که ساعت کاری بانک‌های عضو شورا در سراسر کشور کاهش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداو سیما، براساس اعلام شورای هماهنگی بانک‌های دولتی ساعت کاری بانک‌های عضو شورا در تمام کشور از امروز تا آخر هفته از ۸:۳۰ تا ۱۲:۳۰ خواهد بود.
ساعت کار کارکنان این دسته از بانک‌ها نیز ۸ تا ۱۳ اعلام شده است.
کپی لینک https://www.iribnews.ir/00B9oe
برچسب ها: شورای هماهنگی بانک‌های دولتی ، ساعت کاری بانک‌های عضو شورا ، سطح کشور ، ۸ تا ۱۳ ، امروز تا آخر هفته