رسوب 3 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال در بانک‌ها

دیوان محاسبات گزارش داد بالغ بر 3 هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغال در بانک ها رسوب کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، دیوان محاسبات در گزارش تفریغ بودجه سال 97 اعلام کرد بانک ها 37 درصد منابع ریالی صندوق توسعه ملی را تسهیلات اشتغال دادند.

در اجرای مفاد بندهای (الف) و (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، باید طی سنوات ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۷، از محل منابع ورودی صندوق مبلغ نه میلیارد و چهارصد و هفت میلیون (۹٫۴۰۷٫۰۰۰٫۰۰۰) دلار به صورت ریالی سپرده گذاری می گردید که تاکنون حدودا ۲۶٪ آن به ریال تبدیل و نزد بانک های عامل سپرده گذاری ریالی شده است.

همچنین از مبلغ چهار هزار و دویست و بیست و هشت میلیارد ۴٫۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) تومان سهم قانونی، مبلغ دو هزار و سیصد و بیست و سه میلیارد ۲٫۳۲۳٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان معادل ۵۵% سهم مقرر، جهت اشتغال زایی با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و طرحهای پرواربندی دام عشایر، سپرده گذاری صورت گرفته که از این مبلغ، بانک ها تاکنون نسبت به اعطای تسهیلات به مبلغ هشتصد و پنجاه و دو میلیارد (۸۵۲٫۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ) تومان حدود ۳۷٪ سپرده گذاری اقدام نموده اند.

لازم به ذکر است، مانده اصل سپرده گذاری های ریالی صرفا از محل منابع ماده فوق الذکر نزد بانک های عامل بالغ بر سه هزار میلیارد ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان می باشد.